Konsultacje zagraniczne

Szanowni Państwo!

W ramach realizacji działań z I kamienia milowego przygotowujemy raport dotyczący  rozwiązań zagranicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Obecnie odbywają się konsultacje zagraniczne w Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Słowacji. Efektem konsultacji będzie Raport  dotyczący zagranicznych rozwiązań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.