Wyniki naboru BON NA START wersja 2

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 19.09.2022 r. zostało pozytywnie rozpatrzonych 23 wnioski, które zostały złożone w terminie od 01 do 31 sierpnia 2022 r. w naborze BON NA START wersja 2 .

Poniżej przedstawiamy listy osób, którym przyznano finansowanie.

 

Lista nr 1 zawiera wnioski osób z niepełnosprawnościami, zatrudnionych na rynku chronionym (do rynku chronionego nie wlicza się Zakładów Aktywności Zawodowej)

numer wniosku 33 (#36)

 

Lista nr 2 zawierająca wnioski osób z niepełnosprawnościami, zatrudnionych na rynku otwartym

numer wniosku 21 (#24)

numer wniosku 31 (#34)

numer wniosku 39

numer wniosku 20

numer wniosku 35

numer wniosku 37

numer wniosku 27 (#30)

numer wniosku 41 (#41)

numer wniosku 24 (#26)

numer wniosku 38 (#39)

numer wniosku 19 (#23)

numer wniosku 30 (#33)

numer wniosku 42 (#42)

numer wniosku 46 (#45)

numer wniosku 47 (#46)

numer wniosku 51 (#52)

numer wniosku 23 (#25)

numer wniosku 26 (#29)

numer wniosku 29 (#32)

numer wniosku 48 (#47)

numer wniosku 45 (#44)

numer wniosku 36 (#38)

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunami projektu:

email: pilotaz.ww@pzg.org.pl

telefon/sms: 724 565 060

https://www.facebook.com/pilotaz.ww.pzg

kontakt tłumacza PJM