Zapraszamy do udziału w badaniu w ramach projektu WW

Polski Związek Głuchych zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym w ramach projektu „Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” dotyczącym Systemu Centrum Komunikacji - wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.

 

Termin: 25.10.2022 r., w godz. 9:00-20:00

Miejsce: Warszawa

Czas trwania: około 45 min.

Polski Związek Głuchych przewiduje gratyfikację dla osób, które zostaną zaproszeni do badania i wezmą aktywny udział w testowaniu aplikacji Centrum komunikacji.

Grupa docelowa
Badanie skierowane jest do osób głuchych i słabosłyszących komunikujących się 
w polskim języku migowym pracujących bądź poszukujących pracy.

Cele badania
•    testowanie funkcjonowania aplikacji System Centrum Komunikacji
•    identyfikacja trudności i problemów związanych z obsługa aplikacji


Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Organizator badania dokona weryfikacji zgłoszeń. W celu zapewnienia różnorodnej grupy badanych, tylko część osób zostanie zaproszona mailowo na badanie.

Na zgłoszenia czekamy do 21.10.2022 r. do godz. 12:00

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.