Wydłużenie terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami. Nabór zostaje wydłużony do dnia 25 listopada 2022 roku do godz. 15.00


O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 


Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń́ Tożsamość́, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin do dnia 25.11.2022 r. g. 15.00


W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim., 
tel.: +48515175866, mail: inkubator_ngo@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz zaproszenie do składania wniosków można znaleźć 
na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl.