Komunikat nr 2 dotyczący naboru wniosków w ramach instrumentu Bon na Start 2- nabór dodatkowy listopad 2022

W naborze BNS 2 z dniem 29 listopada zostało złożonych 10 wniosków dla kodu niepełnosprawności 02-P. 

Zgodnie z procedurą jest to maksymalna liczba wniosków przyjmowanych na jeden typ niepełnosprawności.

Decyzją Polskiego Związku Głuchych wnioski osób z kodem niepełnosprawności 02-P będą przyjmowane do 30 listopada. Wnioski złożone od dnia dzisiejszego tj. 29 listopada będą poddane ocenie jako wnioski dodatkowe. Oznacza to, że zostaną one rozpatrzone jedynie w sytuacji dysponowania przez PZG środkami finansowymi pozostałymi w wyniku oceny wniosków złożonych zgodnie z pierwotnymi założeniami procedury.