Wyniki MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY - nabór dodatkowy

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 03.02.2023 r. zostało rozpatrzonych 25 wniosków złożonych w terminie od 01 do 30 listopada 2022 r. w dodatkowym naborze MOJE DOSTĘPNE MIEJSCE PRACY.

numer wniosku MDMPd RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OCENA WNIOSKU
34(#9) 02-P pozytywnie
     
33 (#8) 03-L częściowo pozytywnie
52 (#22) 03-L częściowo pozytywnie po odwołaniu
60 (#31) 03-L pozytywnie
     
42 04-O częściowo pozytywnie po odwołaniu
83 04-O pozytywnie
     
39 (#13) 05-R pozytywnie
54 (#24) 05-R pozytywnie
55 (#25) 05-R pozytywnie
64 (#35) 05-R pozytywnie
68 (#39) 05-R częściowo pozytywnie
70 (#41) 05-R częściowo pozytywnie nie uznay tablet
80 (#51) 05-R częściowo pozytywnie
     
46 (#18) 07-S częściowo pozytywnie po odwołaniu
     
49 08-T częściowo pozytywnie
     
41 (#15) 09-M pozytywnie
     
37(#11) 10-N częściowo pozytywnie po odwołaniu
61 (#32) 10-N pozytywnie
63 (#34) 10-N pozytywnie
66 (#37) 10-N pozytywnie
69 (#40) 10-N częściowo pozytywnie
73 (#44) 10-N częściowo pozytywnie
     
50 (#20) 11-I częściowo pozytywnie
67 (#38) 11-I pozytywnie
72 (#43) 11-I pozytywnie