Prosimy o wypełnienie ankiety

Polski Związek Głuchych realizuje projekt, który ma na celu m.in. przygotowanie nowych rozwiązań dotyczących pobierania renty socjalnej oraz korzystania przez pracujące osoby z niepełnosprawnościami ze środków, którymi dysponuje powiat. Do przygotowania trafnych rozwiązań niezwykle cenna jest Państwa opinia, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

https://kompensacjaidostep.webankieta.pl/