Zawieszenie naboru do instrumentu "Dostępna i elastyczna dotacja"

Szanowni Państwo,
informujemy, że 10.03.2023 r. zawieszony do odwołania zostaje nabór
wniosków w ramach instrumentu “Dostępna i elastyczna dotacja” dla
osób z niepełnosprawnościami. Do dziś złożone zostało 30
wniosków na przyznanie dotacji na łączną kwotę przekraczającą
alokację. Wnioski zostały przekazane do oceny komisji, a ogłoszenie
wyników planowane jest na 16.03.2023.

Dziękujemy za duże zainteresowanie udziałem w testowaniu instrumentu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem
Smolińskim:
tel.: +48 515 175 866
mail: dotacje@cpt.org.pl