Raporty podsumowujące realizację prac w ramach III kamienia milowego projektu

Propozycje zmian w zakresie instrumentów wspierania osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Podsumowanie konsultacji społecznych. Raport zbiorczy.