Produkt zadania 6

Raport podsumowujący z konsultacji społecznych dotyczących wdrożenia instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy
Opracowany przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość na podstawie raportów cząstkowych z konsultacji partnerów: Polskiego Związku Głuchych, Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych