Produkty zadania 7

Przedstawiamy wypracowane, w oparciu o wyniki pilotażu oraz przeprowadzone po jego zakończeniu konsultacje, ostateczne kształty projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji zawodowej.

1. Projekty Polskiego Związku Głuchych
Projekty ustaw i rozporządzeń dla instrumentów: Bon na Start i Centrum Komunikacji

 

 

 

 

2. Projekty Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

Projekty ustaw i rozporządzeń dla instrumentów: Specjalistyczne Doradztwo Zawodowe i Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

 

 

 

 

 

3. Projekty Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Projekty ustawy i rozporządzeń dla instrumentów: Gwarancja Zatrudnienia i Miejsce Pracy.