Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie potrzeb pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - opracowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Cel konsultacji

Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie potrzeb pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne- opracowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Opracowanie zawierające opis instrumentów w PJM :

Opracowanie zawierające opis Instrumentów w PDF (dostępne również dla niewidomych):