Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej

Weź udział w instrumencie „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”. 


Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą?
Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu!
Co oferujemy?


Możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności


Jakie korzyści wyniesiesz?

 • otrzymasz zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta przez okres 6-miesięcy
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od rodziny

Jak to działa?


Złóż dokumenty w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia naboru:

 • wpis do CEiDG potwierdzający prowadzenie działalności przez nie dłużej niż 24 m-ce 
 • orzeczenie o niepełnosprawności 
 • umowę o pracę lub cywilnoprawną z asystentem 
 • formularz zgłoszeniowy  
 • deklarację uczestnictwa w testowaniu


Zarejestruj się na spotkanie informacyjne dostępne na stronie 

 • w ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:
 • umowę na refundację na okres 6-miesięcy  
 • wzór umowy z asystentem
 • wzór wniosku o zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie asystenta


Co miesiąc przyślesz nam:

 • oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych
 • rachunek lub fakturę VAT za usługi asystenckie i potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia


Podpisz umowę!
My przelejemy Ci co miesiąc 70% kosztów na Twoje konto
Skorzystaj ze wsparcia już dziś!

Chcesz wiedzieć więcej? 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.