Dostępna i elastyczna dotacja

WEŹ UDZIAŁ W INSTRUMENCIE BIZNES BEZ BARIER DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej? 

Sięgnij po dotację! 

Co oferujemy?
Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne

Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) 


Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.

Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.
Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zaplanujesz swój nowy biznes
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od innych
 • masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
 • zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
 • będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
 • będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Jak to działa?

 • Zapoznaj się z regulaminem
 • Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
 • Pobierz niezbędne dokumenty
 • Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
 • Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
 • Wyślij do nas wniosek z załącznikami
 • Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:

 • decyzji o przyznanych Ci środkach
 • pomoc w formalnościach przy rejestracji działalności
 • umowę dotacyjną

Podpisz umowę!
My przelejemy Ci środki na Twoje konto  

Skorzystaj ze wsparcia już dziś!
Chcesz wiedzieć więcej? 

 • zadzwoń lub napisz do nas tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl
 • znajdź dodatkowe informacje i wzory dokumentów na stronie www.wlaczeniewylaczonych.pl 

100% kosztów dofinansowane w ramach wsparcia

W ramach wsparcia Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:
•    SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
•    ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
•    USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin, 
tel.: +48515175866, mail: inkubator_ngo@cpt.org.pl