Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – opracowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Cel konsultacji

Propozycje instrumentów do modyfikacji lub wprowadzenie nowych instrumentów w zakresie wsparcia aktywności osób z niepełnosprawnościami w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej – opracowane przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

Opracowanie zawierające opis instrumentów w PJM:

Opracowanie zawierające opis Instrumentów w PDF (dostępne również dla niewidomych):