REGULAMIN PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ PROJEKTU „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

1. DEFINICJE

Video file

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

Video file

 

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA PLATFORMY KONSULTACYJNO-PARTYCYPACYJNEJ

Video file

 

4. REJESTRACJA, PRYWATNOŚĆ, DANE I DANE OSOBOWE

Video file

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Video file

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Video file

 

7. REKLAMACJE

Video file

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Video file
The website encountered an unexpected error. Please try again later.